8 699 31646

UAB Ekspertorija - Transporto priemonių techninė ekspertizė

UAB Ekspertorija yra pasirengusi atlikti visas transporto priemonių technines ekspertizes, kurias numato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Populiariausi ir dažniausi atvejai su kuriais susiduria mūsų klientai yra šie:

  • Naudotų automobilių ir motociklų iš ne ES šalių (JAV, Jungtinių Arabų Emyratų, Rusijos federacijos, Monako, San Marino ar kt. ne ES šalių) individualus patvirtinimas (atitikties įvertinimas);
  • Krovininių automobilių perdirbtų į keleivinius automobilius (iš N1 į M1) techninė ekspertizė;
  • Transporto priemonių, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, kai joms atliekamas atkuriamasis remontas (buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme) techninė ekspertizė;
  • Gaminamoms ir pagamintoms, perdirbamoms ir perdirbtoms transporto priemonėms, kai pvz. yra keičiamas krovininės transporto priemonės anstatas, techninė ekspertizė;

Pagrindinius transporto priemonių techninės ekspertizės reikalavimus ir atlikimo tvarką nustato Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 patvirtintas Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, o atitikties įvertinimo atlikimo tvarką nustato Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 patvirtintas Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašas.