8 699 31646

Transporto priemonių, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu ekspertizė

Transporto priemonių, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu (buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme), kai joms atliekamas atkuriamasis remontas techninė ekspertizė

Atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas papildomai pateikia:

 • techninę dokumentaciją apie transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta;
 • transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;
 • techninę dokumentaciją, susijusią su atliktu transporto priemonės remontu;
 • išvadą dėl ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams;
 • išvadą dėl kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams;
 • išvadą dėl elektroninių saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams.

Jei ekspertizei pateikti techniniai dokumentai išsamiai parodo transporto priemonės būklę po eismo įvykio ir iš jų matyti, kad tam tikros automobilio sistemos, dalys nebuvo sugadintos, ekspertas gali nereikalauti vieno ar kelių iš šių dokumentų.

Techninės ekspertizės metu transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, nustatoma:

 • ar pateikta techninė dokumentacija atitinka atkurtos transporto priemonės techninę būklę;
 • ar sugadintos transporto priemonės remontas atliktas laikantis techniniu požiūriu pagrįstų ir priimtinų remonto technologijų;
 • ar atkurtas eismo saugumui svarbių sistemų ir mazgų veikimas;
 • ar atkurti transporto priemonės ratų pastatymo geometriniai parametrai;
 • ar atkurti laikančiosios konstrukcijos (kėbulo, rėmo) geometriniai parametrai.


‹ Atgal