8 699 31646

Naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių techninė ekspertizė

Naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių techninė ekspertizė individualiam patvirtinimui

M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotų transporto priemonių (lengvųjų automobilių ir motociklų) iš ne ES šalių individualus patvirtinimas (ekspertizė, atitikties įvertinimas) atliekamas įvertinant:

  • transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų (žibintų) konstrukciją, skaičių, išdėstymą ir spalvinę gamą. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais (pagal EB, SAE ar DOT);
  • transporto priemonės ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrų atitiktį gamintojo nustatytiems reikalavimams (tik M1 ir N1 klasių transporto priemonėms);
  • įsitikinant, kad transporto priemonės identifikavimo lentelėje yra įrašyti visi duomenys, kurių reikia norint įregistruoti transporto priemonę;
  • transporto priemonės atitiktį pirmosios registracijos metu galiojusiems ekologiniams reikalavimams pagal EB direktyvas, JT EEK taisykles ar Jungtinių Amerikos Valstijų transporto departamento federalinio motorinių transporto priemonių saugos standarto reikalavimus.


‹ Atgal