8 699 31646

Krovininių automobilių perdirbtų į keleivinius automobilius techninė ekspertizė

Krovininių automobilių perdirbtų į keleivinius automobilius (iš N1 į M1) techninė ekspertizė

N1 klasės transporto priemonę perdirbti į M1 klasės transporto priemonę galima, kai N1 klasės kėbulo kodas yra BB ar BBA (furgonas arba kombinuotas furgonas) ir kėbule yra įrengtos sertifikuotos sėdimos vietos. Kai sertifikuotos sėdimos vietos neįrengtos, perdirbti galima išbandant įrengtų sėdynių ir saugos diržų tvirtinimo vietas techninėse tarnybose;

N1 klasės transporto priemonių, pirmą kartą registruotų iki 2009 m. balandžio 29 d., perdirbimas į M1 klasės transporto priemones įvertinamas tik techninės ekspertizės įmonėje.

Perdirbant pirmą kartą po 2009 m. balandžio 29 d. registruotas N1 klasės transporto priemones į M1 klasės transporto priemones, techninės ekspertizės įmonei turi būti pateiktas transporto priemonės gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtinimas, kad transporto priemonė ar tam tikro modelio transporto priemonių konstrukcija atitinka transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, techninius reikalavimus, pateikiant degalų sąnaudų, CO2 išlakų, variklio išmetamųjų teršalų, variklio skleidžiamo triukšmo, sėdynių, saugos diržų ir jų tvirtinimo vietų M1 klasės transporto priemonės sertifikatus arba bandymo protokolus.

Be to, pirmą kartą po 2009 m. balandžio 29 d. registruotoms ir į M1 klasę perdirbtoms transporto priemonėms Lietuvos transporto saugos administracijoje reikia gauti individualų patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai perdirbama į M kategorijos specialios paskirties transporto priemones (gyvenamąjį namą, greitosios medicinos pagalbos ir žmonių palaikams gabenti skirtas transporto priemones).‹ Atgal